Najnowsze publikacje

Publikacje z 2017 roku:

Publikacje z 2016 roku:

 • Augustyniuk-Kram A. ,2016, Niezamierzony transport propaguli grzybów pleśniowych do biomu Antarktyki a zdolność rozwoju w niskich temperaturach „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14 (4).
 • Ilieva-Makulec K., Karaban K., Makulec G., Szymczuk M., 2016, Fauna glebowa Parku Skaryszewskiego w Warszawie, w: Romanowski J. (red.) Park Skaryszewski w Warszawie, przyroda i użytkowanie. Wyd. UKSW, Warszawa, s.117-133.
 • Ilieva-Makulec K., Tyburski J., Makulec G., 2016, Soil nematodes in organic and conventional farming system: a comparison of the taxonomic and functional diversity "Polish Journal of Ecology", 64, 4, s. 547-563, [doi: 10.3161/15052249PJE2016.64.4.010].
 • Sigurdsson .B.D., Leblans N.I.W., Dauwe S., Elín Guðmundsdóttir E., Gundersen.,. Gunnarsdóttir G.E., Martin Holmstrup M., Ilieva-Makulec K., Kätterer T., Marteinsdóttir B., Maljanen M., Oddsdóttir E.S., Ostonen I., Peñuelas J., Poeplau Ch., Richter A., Sigurðsson P., Van Bodegom P., Wallander H., Weedon J., Janssens I., 2016. Geothermal ecosystems as natural climate change experiments: The ForHot research site in Iceland as a case study, "Icelandic Agricultural Science", 29, s. 53-71, [DOI:10.16886/IAS.2016.05].
 • Dzwonkowska D., Romanowski J. (red.), 2016, Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
 • Dzwonkowska D. et al, 2016, Interdyscyplinarne badania oceny wartości przyrodniczych i społecznych Kampinoskiego Parku Narodowego, w: Jerzy Romanowski, Dominika Dzwonkowska (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
 • Dzwonkowska D., 2016, Znaczenie Kampinoskiego Parku Narodowego dla ethosu ekologicznego młodzieży akademickiej, w: Jerzy Romanowski, Dominika Dzwonkowska (red.), Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
 • Dzwonkowska D., 2016, Space for oikos, w: J. I. Kureethadam, Z. Łepko, R. F. Sadowski (red.), Returning  to  the  Οἶκος.  Ways to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS, s. 156-172. ISBN: 978-88-213-1258-8.
 • Dzwonkowska D., Zagadnienie cnót mniejszych w etyce środowiskowej, "Studia Ecologiae et Bioethicae" 14(2016)1, s. 35-53.
 • Dzwonkowska D., 2016, Przemiany idei universitas na przestrzeni wieków, w: S. H. Zaręba, M. Zarzecki (red.) Quo vadis universitas? Diagnoza i scenariusze rozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 19-53.
 • Dzwonkowska D., Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego, Przegląd Filozoficzny (2016)2, s. 57-67.
Polski

Institute